16 mei 2024

Beste minister Jetten

Eind maart deelde Minister Jetten in een brief aan de Tweede Kamer dat het elektriciteitsnetwerk in de regio Utrecht echt tegen zijn grenzen aan loopt. Dat zat er natuurlijk wel aan te komen. In diezelfde brief geeft Minister Jetten aan van plan te zijn het voor bedrijven financieel aantrekkelijker te maken om energie te verbruiken buiten de piekuren. Gezien het grote verbruik lijkt dat een logische keuze, maar wij begrijpen niet dat Nederlandse huishoudens niet in deze plannen meegenomen worden. In de vorm van het Dynamisch Energiecontract bestaat er immers al een mooie financiële prikkel voor consumenten om verbruik tijdens de daluren te stimuleren. Daarom deden we Minister Jetten een voorstel.

Beste demissionair minister Jetten,

De energietransitie is in volle gang en we zijn hard op weg om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. De aandacht voor en groei van decentraal opgewekte én opgeslagen duurzame energie is deels op uw conto te schrijven. Daar mag u best trots op zijn!

Een aantal weken geleden deelde u een brief met de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarin u meedeelt dat het elektriciteitsnetwerk in de regio Utrecht echt tegen zijn grenzen aan loopt. Dat zat er natuurlijk wel aan te komen.

In diezelfde brief geeft u aan van plan te zijn het voor bedrijven financieel aantrekkelijker te maken om energie te verbruiken buiten de piekuren. Gezien het grote verbruik lijkt dat een logische keuze, maar wij begrijpen niet dat Nederlandse huishoudens niet in deze plannen meegenomen worden. In de vorm van het Dynamisch Energiecontract bestaat er immers al een mooie financiële prikkel voor consumenten om verbruik tijdens de daluren te stimuleren.

Helaas is de groei van dynamische energie sinds eind 2023 gestagneerd, mede ingegeven door de strenge waarschuwing op 6 december van The Netherlands Authority for Consumers and Markets om snel een vast contract af te sluiten. Dit zorgt juist voor een gebrek aan stimulans om vooral buiten de piekuren stroom te verbruiken.

Zou het niet beter zijn om, in plaats van mensen bang te maken over mogelijke stroomuitval en verdere vertraging van woningbouw, consumenten aan te stimuleren om energie te verbruiken tijdens daluren? Laten we de handen ineenslaan en dynamische energie financieel aantrekkelijker maken voor consumenten. Wellicht kunnen we bij Hegg Energy dan zelfs helpen om de in de brief tevens genoemde beperkte laadcapaciteit van batterijen in Utrecht op korte termijn fors te verhogen.

De razendsnelle opmars van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s hebben ons laten zien dat consumenten met een steuntje van de overheid in de rug een enorme bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Alleen samen kunnen we de energietransitie nog meer versnellen.

Met energieke groet,
Hegg Energy