Disclaimer

Disclaimer – Juridische Informatie

Hegg Energy B.V.
Wij hebben deze website/app ingericht als service aan de bezoekers daarvan in het algemeen en aan onze klanten in het bijzonder. Deze website/app wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld.

Vrijwaring
Wij spannen ons in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site/in deze app. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site/in deze app te wijzigen.

Mochten er ondanks onze inspanningen onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan zijn wij niet aansprakelijk als er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Wij garanderen niet dat email of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.


Intellectuele eigendomsrechten
Deze website/app bevat een aantal elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van ons en van derden rusten, zoals: tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de pagina’s in het algemeen. Daarnaast geeft deze website/app toegang tot databases, die tegen aanzienlijke kosten zijn samengesteld. Om onze belangen en die van derden te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website/app:

  • Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website/app opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar te maken of op enige wijze te verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door online of offline publicatie.

  • Het is niet toegestaan onderdelen van deze website/app elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website/app op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

  • Het is toegestaan hyperlinks aan te brengen naar deze website/app, mits naar de hoofdpagina hegg.energy wordt gelinkt. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om ons  te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van onze website/app.

  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website/app zodanig in te richten dat een internetgebruiker de website/app in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website/app op jouw device (computer, mobiele telefoon, tablet, etc.) opslaat. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van jouw device verwijderd zodra je de webiste/app verlaat of afsluit. Permanente cookies blijven op jouw device staan, ook nadat je de website/app verlaat of afsluit. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar ons privacybeleid.

Je mag cookies altijd weigeren of verwijderen. Je kunt daarvoor jouw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren of te verwijderen of je (app)cache legen. Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde delen van de webiste/app jou niet meer (optimaal) werken.

Fair use
Het is niet toegestaan om van deze website/app gebruik te maken op een manier die andere bezoekers of gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website/app, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website/app gebruik te maken.

Links naar website/apps van derden
Deze website/app kan verwijzingen of hyperlinks naar websites/apps bevatten die buiten ons hegg.energy domein liggen. Voor deze websites/apps van derden gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites/apps van derden.

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024