Kwaliteitscriteria

Hegg Energy wordt geleverd door Hegg Energy diensten.

Hegg Energy diensten is een handelsnaam van EnergyZero B.V.

Kwaliteitscriteria

Bijlage B2

01-06-2023

Contact opnemen 

Het kantoor van Hegg Energie Diensten is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur. Je kunt ons telefonisch bereiken via het lokale nummer 085-808 5144. Ook kan je ons bereiken via e-mail support@hegg.energy. Bezoekadres: Las Palmas, Wilhelminakade 302, 3072 AR te Rotterdam.

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze producten en dienstverlening. Daarom doen we ons uiterste best om de service aan jou waar mogelijk nog verder te verbeteren. Om dit te onderstrepen hebben we, naast onze Algemene voorwaarden, kwaliteitscriteria opgesteld. Zo weet je wat je van ons mag verwachten. Onderstaande kwaliteitscriteria hebben specifiek betrekking op consumenten en zakelijke kleinverbruikers en treden per 01-06-2023 in werking.

Jouw jaarnota 

  • Je ontvangt van Hegg Energie Diensten minimaal één keer per jaar per product (elektriciteit en/of gas) een overzichtelijke jaarnota. Deze jaarnota wordt gemaakt op basis van jouw meteropname. Ons streven is dit elk jaar in dezelfde periode te doen.

  • Op jouw jaarnota verrekenen we de in rekening gebrachte termijnbedragen met de totale kosten van jouw energieverbruik.

Je gaat verhuizen 

  • Je ontvangt van Hegg Energie Diensten binnen acht weken na jouw verhuisdatum een eindnota voor jouw oude adres. Je dient dan wel minimaal veertien dagen voor de sleuteloverdracht jouw verhuizing aan Hegg Energie Diensten door te geven en binnen vijf dagen na sleuteloverdracht de meterstanden door te geven.

  • Ook ontvangt je van Hegg Energie Diensten binnen acht weken na jouw verhuisdatum een voorschotnota voor jouw nieuwe adres. Je moet dan wel minimaal veertien dagen voor de sleuteloverdracht jouw verhuizing aan Hegg Energie Diensten doorgeven.

Je bent klant van Hegg Energie Diensten of recent naar Hegg Energie Diensten overgestapt 

  • Na de overstap naar Hegg Energie Diensten voor de levering van elektriciteit en/of gas, ontvangt je binnen acht -weken een voorschotnota na de start van de levering door Hegg Energie Diensten. Daarna ontvangt je deze maandelijks van ons zolang jouw leveringsovereenkomst duurt.

  • Je kunt schriftelijk (dat mag dus ook per e-mail) een verzoek indienen voor aanpassing van het termijnbedrag.

Je beëindigt jouw leveringsovereenkomst met Hegg Energie Diensten 

  • Na beëindiging van jouw leveringsovereenkomst met Hegg Energie Diensten, ontvang je binnen zes weken na verwerking hiervan een eindnota.

Een klacht melden 

Bent je niet tevreden over onze dienstverlening en heb je een klacht, meld ons dat dan per e-mail via support@hegg.energy onder vermelding van “klacht”.

Je ontvangt na binnenkomst van jouw klacht meteen een ontvangstbevestiging met daarin de termijn die wij nodig hebben om jouw klacht te behandelen. Deze termijn ligt, afhankelijk van de complexiteit van jouw klacht, tussen minimaal 2 weken en maximaal 4 weken.

Geschillencommissie 

Wij hopen natuurlijk dat we er gezamenlijk uitkomen. Mocht het echter zo zijn dat dit niet het geval is en/of vindt je dat Hegg Energie Diensten jouw klacht niet goed heeft behandeld, dan kan je de externe, onafhankelijke geschillencommissie inschakelen. De Geschillencommissies Energie doet een voor beide partijen bindende uitspraak. Over de onafhankelijke geschillencommissie vindt je meer informatie op www.degeschillencommissie.nl. Inlichtingen zijn ook te verkrijgen via het telefoonnummer 070 – 310 53 10.

Gedragscodes 

Hegg Energie Diensten vindt het belangrijk dat afspraken zijn over zaken als de slimme meter en de manier waarop wij communiceren tijdens de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van leveringsovereenkomsten met klanten daarom hebben wij de onderstaande gedragscodes ondertekend.

De tekst van de gedragscode vind u op de website van Energie-Nederland.

  • Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012 van Energie-Nederland

https://www.energie-nederland.nl/app/uploads/2017/01/Gedragscode-Leveranciers-Slimme-Meters-2012.pdf

  • Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020 van Energie-Nederland

https://www.energie-nederland.nl/gedragscode-consument-en-energieleverancier/

Wettelijke bedenktermijn 

Je kan de overeenkomst met Hegg Energie Diensten binnen 14 dagen na de datum van afsluiten kosteloos annuleren. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Annuleren kan door het Hegg Energie Diensten modelformulier voor ontbinding in te vullen en te ondertekenen. Stuur het formulier per post op naar Hegg Energie Diensten BV, Las Palmas, Wilhelminakade 302, 3072 AR te Rotterdam, of als ingescand document per e-mail aan support@hegg.energy.

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024